fbpx

ערכת דיון ושיח

מודל D&D

Discussion active Discourse

שומרים על שיח מכבד למישחוק
היכון הכן צא!

שיטת D&D מציע לכם ארגז כלים לפיתוח דיון, בכל מקצועות הלימוד והסוגיות החברתיות, על בסיס משחקולוגיה.
ערכת הדיון מבית 'מניפה' מהווה תשתית לפיתוח שיח מכבד על כל גווניו:

דיונים רגשיים העוסקים בנושאים חברתיים ואישיים

דיונים ערכיים לבירור מוסרי-ערכי

דיונים לפיתוח ביקורת בונה

דיונים משימתיים

לרשותכם 5 ערכות-משחק קבוצתיות (עם 20-40 אלמנטים מקדמים)

שתומכות במערך הלמידה בכל המובנים, באמצעות קידום דיון, שיח ורב-שיח שמושתתים על כבוד הדדי

ערכות המשחק תומכות באבני היסוד של חינוך איכותי ודיון סובלני:

פתיחת רב-שיח/שיח קבוצתי ודו-שיח מכבד

החלפת דעות בין התלמידים ביחס לחומר הנלמד

עידוד הדיון כפלטפורמה אינטראקטיבית

הקניית מיומנויות למידה ושיפורן

הגברת יכולת ההקשבה, מלאכת הצגת שאלות, מתן מענה והצגת הנמקות

טיפוח שיח קבוצתי והנעה לפעולה במסגרת הקבוצה

טיפוח מנהיגות בסביבה הכיתתית-הבית ספרית (רטוריקה, נאום)

שיפור רמת ההישגים של הילדים

עידוד השימוש בידע במציאות משתנה

טיפוח יכולת התמודדות עם מצבים שונים בכיתה, ובחיי היומיום

טיפוח מיומנויות מתודיקה, עמידה מול קהל, הובלת שיחה בקבוצה, כישורי שפה

תגבור המוטיבציה ללמוד ולקחת חלק פעיל בשיעורים

מילים הן אבני היסוד של החיים. השיח החברתי הוא מכונן-חברתי, כלי לטיפוח ערכים וסובלנות. ערכת הדיון מבית 'מניפה' תורמת לקידום דיון-מעצב, פלורליסטי, במרחב החינוכי.

פיתחו דלת עכשיו למצוינות של המחר!

אפשר לעשות כאן דיון בלי ויכוחים הפעם?!

פשוט ייאוש!

השאלה הזו עוברת גם לך בראש?…

איך שוברים את הקרח בתחילתו של דיון בוער או שיח על נושא רגיש?

בלי שהמשתתפים תפסו עמדה מתנצחת או פשוט החליטו  שהם לא משתפים איתך פעולה במהלך הדיון החשוב?

איך אפשר לשמוע את כולם ולתת מקום לדעות השונות בלי שיווצר קרע בין המשתתפים?

אחרת אין שיתוף פעולה.

הכל נשאר בגדר דיבורים בלי מעשים

ופעמים תחושת החרטה על עצם הדיון מונעת ממך להתחיל את הדיון הבא.

את מותשת. הם לא בעניין .

והרצון שבער בך שהם יפנימו את המסר או התובנה…

פשוט נעלם.

לא מוותרים!

באמצעות טכניקות קלות לביצוע אפשר בדרך חווייתית וממושחקת להוביל –

דיון מכבד עם דעות שונות ודרכי פעולה מועילים

 בלי הרבה מאמץ  ועם טעם טוב של עוד.

1

5 ערכות משחק קבוצתיות

(עם 20-40 יחידות משחק בכל ערכה)

2

חוברת הדרכה

מפורטת לכל מורה בצוות

3

ליווי מקצועי

תהליך ליווי ופיתוח מקצועי

בונוס

בונוס!

פנקס ובו פטנטים לשבירת קרח בפתיחת דיון – לכל מורה בצוות!

מספר תוכנית בגפ"ן: 13154 / 15586

דיון אפקטיבי כבר מהיום רוכשים עכשיו!

נשמח להיות בקשר

פוטר

לפרטים נוספים:

055-6755933