fbpx

MLG

Model Learning Game

22 ערכות משחקי למידה למורים ותלמידים

למה ללמוד? אפשר לשחק!

השיטה שיצרה את הלא יאומן:
מאות תלמידים ברחבי הארץ מחכים שיתחיל כבר השיעור!
שיטת MLG מביאה בכנפיה בשורה מהפכנית ומאפשרת לצוותי ההוראה:
לרתק כיתה שלימה, להעביר חומר מורכב בקלות, להביא כל תלמיד/ה בכל רמה למצוינות,
להטמיע מסרים במהירות ולפתח אקלים כיתתי מהנה, מאפשר ומקדם.

1

22 ערכות משחקי למידה

אינטראקטיביות מסוגים שונים + 40 אלמנטים ויותר בכל קופסא

2

סדנא ראשונית

להדגמה והתנסות בשיטה והטמעת
התהליך בקרב הצוות החינוכי

3

22 סרטוני הדגמה חדשניים

עם מגוון טכניקות לשימוש ממוקד ומיידי
לכל אחד מהמשחקים בכיתה

4

תהליך ליווי צמוד

להעמקת השיטה ויישומה בכיתות ללמידה
ברובד גבוה ע"י מנחה מקצועית הכולל:
מפגשי סדנא מרוכזים לצוות, חווייתיים וממושחקים או מפגשים
יחידניים עם צוות מצומצם (התאמה לצורך בית הספר)
לפרקטיקה מעשית עם הישגים תוצאות בכל המקצועות.

5

GAMODEL - תוכנה אגדית

ובה מאגר עצום של תכנים, פעילויות, שיעורים ורעיונות לשימוש בכל משחקי מניפה לפי השיטה המנצחת, בחוויית משתמש ייחודית המתעדכנת
בתכנים מדי שבוע. מחולק לפי מקצוע ושכבת גיל עם אזור
אישי לכל מורה, לבקרה ומדדי הערכה.
רכישה חד פעמית והשימוש בתוכנה ובמאגר היא לאורך שנים. 

בונוסים משתלמים במיוחד

1

שוברים את הקרח

20 פטנטים להתחיל מפגש ברגל ימין

2

ערכת יועצים / מורות שילוב

אוגדן משחקי ליווי למפגש פרטני או אחד על אחד + חוברת הדרכה להעצמה במישור החברתי רגשי

3

מידוף איכותי ומעוצב

לארגון, שימור ואחסון המשחקים בבית הספר המעודד יישום השיטה בחווית שליפה קלה ונגישות לכל הצוות, + לוח תכנון שבועי מעוצב לשימוש במשחקים ובקרת מערכת

ועוד 4 מתנות שוות לכל הצוות

1

חוברת הדרכה אישית לכל מורה

בצוות עם מגוון רעיונות וטקטיקות לשימוש מיידי בשיטה ובמשחקים בכיתה, מותאם מסלול

2

"עיניים אלי"!

אוגדן אישי עם 33 רעיונות להגברת קשב מידי בכיתה לכל מורה

3

פורום מניפה עולמי

לשימוש ייעודי למשחקים מתעדכן בכל עת

4

מגזין תוכן עשיר ואטרקטיבי

המלווה את השיטה אחת לחודש עם מאגרי תוכן, פורומים, למידה ופעילות, למייל האישי של כל מורה

1

15 ערכות משחקי למידה

אינטראקטיביות מסוגים שונים
+ 40 אלמנטים ויותר בכל קופסא

2

סדנא ראשונית

להדגמה והתנסות בשיטה והטמעת
התהליך בקרב הצוות החינוכי

3

15 סרטוני הדגמה חדשניים

מגוון טכניקות לשימוש ממוקד ומיידי לכל אחד מהמשחקים בכיתה

4

תהליך ליווי צמוד להעמקת השיטה

ויישומה בכיתות ללמידה ברובד גבוה ע"י מנחה מקצועית הכולל: מפגשי סדנא מרוכזים לצוות, חווייתיים וממושחקים או מפגשים יחידניים עם צוות מצומצם (התאמה לצורך בית הספר) לפרקטיקה מעשית עם הישגים תוצאות בכל המקצועות.  

בונוסים משתלמים במיוחד

1

מידוף איכותי ומעוצב

לארגון, שימור ואחסון המשחקים בבית הספר המעודד יישום השיטה בחווית שליפה קלה ונגישות לכל הצוות + לוח תכנון שבועי מעוצב לשימוש במשחקים ובקרת מערכת

2

GAMODEL - תוכנה אגדית

מאגר עצום של תכנים, פעילויות, שיעורים ורעיונות לשימוש בכל משחקי מניפה לפי השיטה המנצחת, בחוויית משתמש ייחודית המתעדכנת בתכנים מדי שבוע. מחולק לפי מקצוע ושכבת גיל עם אזור אישי לכל מורה, לבקרה ומדדי הערכה. רכישה חד פעמית והשימוש בתוכנה ובמאגר היא לאורך שנים. 

ועוד 4 מתנות שוות לכל הצוות

1

חוברת הדרכה אישית לכל מורה

בצוות עם מגוון רעיונות וטקטיקות לשימוש מיידי בשיטה ובמשחקים בכיתה, מותאם מסלול

2

"עיניים אלי"!

אוגדן אישי עם 33 רעיונות להגברת קשב מידי בכיתה לכל מורה

3

פורום מניפה עולמי

לשימוש ייעודי למשחקים מתעדכן בכל עת

4

מגזין תוכן עשיר ואטרקטיבי

המלווה את השיטה אחת לחודש עם מאגרי תוכן, פורומים, למידה ופעילות, למייל האישי של כל מורה

1

8 ערכות משחקי למידה

אינטראקטיביות מסוגים שונים
+ 40 אלמנטים ויותר בכל קופסא

2

8 סרטוני הדגמה חדשניים

עם מגוון טכניקות לשימוש ממוקד ומידי לכל אחד מהמשחקים בכיתה

3

סדנא להדגמה והתנסות

והתנסות בשיטה והטמעת
התהליך בקרב הצוות החינוכי

ועוד 4 מתנות שוות לכל הצוות

1

חוברת הדרכה אישית לכל מורה

בצוות עם מגוון רעיונות וטקטיקות לשימוש מיידי בשיטה ובמשחקים בכיתה, מותאם מסלול

2

"עיניים אלי"!

אוגדן אישי עם 33 רעיונות להגברת קשב מידי בכיתה לכל מורה

3

פורום מניפה עולמי

לשימוש ייעודי למשחקים מתעדכן בכל עת

4

מגזין תוכן עשיר ואטרקטיבי

המלווה את השיטה אחת לחודש עם מאגרי תוכן, פורומים, למידה ופעילות, למייל האישי של כל מורה

אני רוצה למנף את הצוות שלי עכשיו!

נשמח להיות בקשר

פוטר

לפרטים נוספים:

055-6755933